શાંઘાઈ, ચીન    +86-21-54306275

સિરામિક પ્રિન્ટીંગ મશીન