શાંઘાઈ, ચીન    +86-21-54306275

ડિજિટલ ગૅરમેન્ટ પ્રિન્ટર