શાંઘાઈ, ચીન    +86-21-54306275

મોટી ફોર્મેટ પ્રિંટિંગ મશીન