શાંઘાઈ, ચીન    +86-21-54306275

મેટલ પ્રિન્ટિંગ મશીન