શાંઘાઈ, ચીન    +86-21-54306275

યુવી પ્રિન્ટરની એપ્લિકેશન્સ

√ એક્રેલિક

કેનવાસ

સિરામિક ઇંટો સ્ટોન

ક્રાફ્ટ બૉક્સ

ગ્લાસ

લેધર

ધાતુ

√ પેપર

પ્લાસ્ટિક

√ વુડ

√ પીવીસી